STAN SUROWY OTWARTY (SSO) – PRZYKŁADOWY ZAKRES PRAC:

  • ETAP I - ORGANIZACJA
   • Rozpoczynamy od organizacji placu budowy: ogrodzenia, tablice informacyjne, pomieszczenia socjalne, wyznaczenie miejsc pracy oraz składowania materiałów
   • Wykonanie/sprawdzenie mediów: woda/prąd
   • Geodezyjne wyznaczenie osi ścian fundamentowych, słupów i innych punktów odniesienia
  • ETAP II – FUNDAMENTY + TARASY
   • Prace ziemne przy użyciu koparki: zdjęcie warstwy humusu, wykop pod ławy fundamentowe
   • Zbrojenie i zalanie ław fundamentowych (wykonanie przepustu pod przyłącze wody)
   • Izolacja pozioma, murowanie ścian fundamentowych
   • Izolacja pionowa
   • Zasyp wewnątrz fundamentów; rozprowadzenie kanalizacji; „chudziak” beton B15
   • Izolazcja pionowa zewnętrzna ścian fundamentowych; obsypanie ścian fundamentowych
   • ODBIÓR ETAPU
  • ETAP III – ŚCIANY PARTERU + KOMINY
   • Izolacja pozioma; murowanie ścian zewnętrznych oraz konstrukcyjnych wewnętrznych; zbrojenie słupów
   • Komin systemowy do poziomy stropu
   • Nadproża prefabykowane
   • ODBIÓR ETAPU
  • ETAP IV – STROP
   • Deskowanie, zbrojenie podciągów, wieńców
   • Deskowanie, zbrojenie stropu monolitycznego / układnie stropu Teriva
   • Zalanie stropu betonem towarowym B20/B25
   • ODBIÓR ETAPU
  • ETAP V – ŚCIANY PIĘTRA + KOMINY
   • Murowanie ścian zewnętrznych oraz konstrukcyjnych wewnętrznych; zbrojenie słupów
   • Wieńce; montaż kotew pod murłatę
   • Komin systemowy do poziomu więźby dachowej
   • ODBIÓR ETAPU
  • ETAP VI – WIĘŹBA DACHOWA + KOMIN PONAD WIĘŹBĄ wg USTALEŃ
   • Montaż więźby dachowej
   • Wymurowanie komina według ustaleń ponad więźbą dachową
   • ODBIÓR ETAPU
  • ETAP VII – ŚCIANY DZIAŁOWE
   • Wymurowanie ścianek działowych / nadproża
   • ODBIÓR ETAPU
  • ETAP VIII – SPRZĄTANIE PLACU BUDOWY – ODBIÓR KOŃCOWY
   • Wyrównanie terenu wokół budynku
   • Posprzątanie/ załadunek odpadów do kontenera
   • Usunięcie zaplecza socjalnego
   • ODBIÓR KOŃCOWY